Rhyme, poetry, limericks, haiku and more word stuff

Scribbling, rhyming and writing, inspired by pictures and other blogs. Here you find the links to comments I spread through the internet, trying to communicate about the pictures, paintings and other stuff I find on the web.

My Photo
Name:
Location: Eesveen, Holland, Netherlands

Searching and learning.

Tuesday, November 14, 2006

Skylge

Writing a poem is one thing, reading it, with the right pronunciation is another...

Saturday, November 11, 2006

koude maan

Koude maan door jagende wolken
het ijzige licht belaagt mijn hart,
de kilte van de nacht zo zwart
schimmen die mijn hoofd bevolken.

Schaduwen door mijn gedachten kolken
gegrepen door mijn diepste smart
die met de eeuw’ge dood die alle leven tart
het schimmenspel van mijn bestaan vertolken.

Dan blaast de wind de hemel leeg
ik voel haar kille scherpe vlagen
naakt sta ik in het zilv’ren licht,

de pijn die ik te verduren kreeg
lijkt nu makkelijker te verdragen
de koude maan in mijn gezicht.

Wednesday, November 01, 2006

Alde kastanjebeam

Alde kastanjebeam,
de hjerstwyn fynt
altyd noch wol in blêd.

Old chestnuttree,
the autumn wind always
finds another leaf.

Oude kastanjeboom,
de herfstwind vindt
altijd nog wel een blad.